Selasa, 12 September 2017

sambungan

Risalah dalam Hadits [Khalifah Allah Al-Mahdi]


Walaupun para penakluk memiliki negara, tetapi mereka mengakui bahawa khilafah adalah pada Quraisy, Nama Kekhalifahan kekal
Walaupun ia hanya pada nama) [45]

Maka Al-Aini belum kering pun dakwatnya tak lama kemudian berkata pula dalam menjawab Al-Kirmani, di mana kata-katanya mengejutkan dan mengejek Al-Kirmani: (Apa yang disebutnya tidak ada apa-apa, katanya lagi: Jika  di negara Arab ada khilafah, siapakah khalifahnya? Dan tidak ada seorang pun di Mesir melainkan seorang khilafah yang hannya pada nama sahala, dan ia bukan penyelesaian atau tiada kaitan), Dan sekarang dibawakan Al-pendapat Al-Kirmani, Dengan pengiktirafannya bahawa bukan Quraish telah mengatasi dan memerintah negara, tetapi mewajarkan rasa malunya dia mengatakan:. (tetapi mereka mengiktiraf bahawa khalifah pada Quraisy, nama khalifah masih merupakan nama semata-mata)

Saya tidak tahu sama ada Khalifah yang didakwa oleh Al-Aini mempunyai orang yang mengamalkannya atau nama itu hanya panggilan? Maka apa kata Al-‘Aini selepas penerimaan Khalifah oleh Utsmaniyah dan hingga sekarang, masih adakah nama Khalifah Quresy?


Al-Zhahabi menjawab soalan ini dalam ulasannya mengenai hadits Mu'awiyah dari Rasulullah (S) dan Urusan ini akan tetap pada Quraish, Tiada siapa pun yang akan memusuhi mereka melainkan Allah akan memalingkan wajahNya), di mana Al-Zhahabi berkata): (Seburuk-buruk pemerintah adalah yang berada dalam kemungkaran, dan urusan pada hari itu bukan pada Quraish, dan Nabi (S): tidak mengatakan sesutu kecuali yang benar, jika yang dimaksudkan oleh hadits adalah urusan itu (perintah) bukannya khabar, maka mungkin ...) [46]

Al-Zhahabi mengakui secara terus terang, mengatakan urusan khilafah telah terkeluar dari Quraisy, sehingga ia tidak dapat menerima hadits melainkan jika ia tentang perintah bukannya khabar, seolah-oleh ia hakim atas agama Allah yang telah diwarisi dari bapa dan datuknya .. Allah akan memerangi kefanatikan dan  yang mengikut keinginan nafsu sendiri!!

Tidak dapat dielakkan untuk mengatakan bahawa khalifah khas pada Quraisy, Dan sesiapa yang menggunakannya, telah mengambil apa yang bukan miliknya, dan perkataan itu tidak akan betul melainkan untuk khilafah-khilafah ‘Itrah yang disucikan (Ahl Al-Bait) hingga hari kiamat, dan zaman tanpa seorang pun daripada mereka, Ia adalah rahmat bagi orang-orang beriman dan hujah terhadap orang-orang yang ingkar dan para penentang, dan khilafah-khilafah diambil alih selepas Nabi Muhammad (S) oleh ‘Itrah baginda

------------------------
[45] 3umdatu Al-Qari – oleh Al-‘Aini J 16 hal 75
[46] Sir I’lam Al-Nubala’ oleh Al-Zhahabi: J 10 hal 604 – 605


 [39][40][41]Tiada ulasan: