Selasa, 16 Mei 2017

Penerangan Kebenaran Dan Pengisian Pernomboran (Juzuk II)Penerangan Kebenaran Dan Pengisian Pernomboran (Juzuk II)
              
Diterbitkan pada: Jul 27, 2012

Terjemahan bebas Aba Al-Husseini

Terbitan Ansar Imam Mahdi (as)

Bilangan (39)

بيان الحق والسداد من الأعداد) الجزء الثاني(

Penerangan Kebenaran Dan Pengisian Pernomboran (Juzuk II)


﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴾

Adakah engkau menyangka, bahawa kisah "Ashaabul Kahfi" dan "Ar-Raqiim" itu sahaja di antara tanda-tanda Kami yang menakjubkan?


  
Ahmad Al-Hassan

Washi dan Utusan Imam Mahdi (as)

Edisi kedua

1431 H – 2010 M

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Seruan dakwah Al-Syed Ahmad Al-Hassan (as)
Anda boleh melayari lelaman berikut:بسم الله الرحمن الرحيم 

Kitab ini:

Kitab ini adalah jawapan Al-Syed Ahmad Al-Hassan (as) Washi dan utusan Imam Mahdi (as) (Al-Yamani yang dijanjikan) kepada soalan penulis Al-Ustaz Majid Al-Mahdi. Di dalam jawapan ini Al-Syed Ahmad Al-Hassan telah menggunakan perkiraan huruf dengan nombor-nombor, dan dengan memberi perhatian pada penjumlahan besar dan penjumlahan kecil. Untuk memperkenalkannya kepada pembaca walaupun secara keseluruhannya ia bukanlah perkara yang rumit mengenainya, kita sampaikan kepadanya sebahagian dari apa yang ditulis oleh Al-Ustaz Majid Al-Mahdi dalam bukunya (Bermulanya Perang Amerika Terhadap Imam Al-Mahdi.) dalam bab ketiga, di mana beliau berkata:

(Pembaca akan mendapati kebenaran (ilmu huruf) melalui apa yang akan dilihat nanti, Insya-Allah, dan asas ilmu huruf adalah bahawa setiap huruf mempunyai nilai berangka (nombor) tertentu yang menjadikan sifat bagi huruf ini (atau apa yang dipanggil roh). Berikut adalah susunannya mengikut tertib (Abjad (أبجد هوز حطي )), iaitu:

  
ت = 400
ث = 500
خ = 600
ذ = 700
ض = 800
ظ = 900 
غ = 1000

س = 60
ع = 70
ف = 80
ص = 90 
ق = 100
ر = 200
ش = 300
ح = 8
ط = 9 
ي = 10
ك = 20
ل = 30
م = 40
ن = 50

ا = 1
2 =
ب
ج = 3
د = 4
هـ = 5
و = 6
ز = 7Terdapat beberapa jenis kiraan huruf dengan penjumlahan huruf, ia dipanggil (huruf pada pejumlahan besar), Ada pun penjumlahan huruf [dengan menukarnya nombor tunggal seperti huruf Lam (ل) = 30, dan menukarkannya kepada nombor satu digit (angka) ia dengan memadamkan nilai perpuluhan maka jadilah Lam (ل) = 3, serta bagi nombor-nombor bernilai ratus dipadamkan nilai ratusnya, sebagai contoh, Ta’ (ت) = 400, maka jadilah Ta’ (ت) = 4]. Penjumlahan ini dipanggil (penjumlahan kecil). Berikut adalah beberapa contoh oleh kebenaran ilmu huruf:

Pada soalan: Apa dia kitab Allah (ما هو كتاب الله)
Diberikan setiap huruf nilai mengikut kiraan penjumlahan kecil:

م + ا + هـ + و + ك + ت + ا + ب + ا + ل + ل + هـ
4 + 1 + 5 + 6 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 5 = 37

Jawapannya: ialah Al-Quran Al-Karim (هو القرآن الكريم).

Apabila menjumlahkan nilai huruf untuk ayat (هو القرآن الكريم), kita dapati bahawa nilai berangka (bernombor) yang sama:

هـ + و + ا + ل + ق + ر + ا + ن + ا + ل + ك + ر + ي + م
5 + 6 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 4 = 37

Sekarang untuk soalan: Siapakah dia Muhammad? (من هو محمد؟)

م + ن + هـ + و + م + ح + م + د
4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 8 + 4 + 4 = 40

Jawapannya: Dia adalah Rasulullah (هو رسول الله). 

هـ + و + ر + س+ و + ل + ا + ل + ل + هـ
5 +6 + 2 + 6 + 6 + 3 + 1 + 3 + 3 + 5 = 40

Kita dapati bahawa kedua-dua ayat mempunyai nilai bernombor yang sama, ia dikenali bahawa nilai berangka kepada nama Muhammad adalah penjumlahan besarnya adalah (92) iaitu 90 + 2 apabila menukar kepada penjumlahan kecil yang menjadi (9 + 2).

Sekarang untuk soalan yang lain:

Siapakah Muhammad (من هو محمد):

م + ن + هـ + و +  ) م + ح + م + د(

4 + 5 + 5 + 6 + ( 2+9) = 31

Jawapan: Ia adalah nabi Allah (هو نبي الله).

هـ + و + ن + ب + ي + ا+ ل + ل + هـ

5 + 6 + 5 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 5 = 31.

Contoh-contoh mudah ini dari kemungkinan-kemungkinan yang boleh diperolehi apabila ` menggunakan ilmu yang luas ini...) akhir kata-kata Al-Ustaz Majid Al-Mahdi.

Di sini Al-Syed Ahmad Al-Hassan perlu menjawab sendiri apa yang dilakukan penulis, dan semua orang-orang yang mematuhi penjumlahan ini untuk menjadi hujah yang jelas lagi kuat dan sempurna , dari pintu yang mengharuskan mereka dengan mengharuskan diri mereka sendiri, dan mungkin ia akan menjadi pintu pintu petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran melalui ilmu ini, maka ia adalah jalan-jalan yang membawa kepada Allah SWT pada sebilangan diri-diri yang layak.

Ansar Imam Mahdi
Semoga Allah menempatkan beliau di bumi ini.
1426 H

Tolakan Pengarang Majid Al-Mahdi atas Jawapan Al-Syed Ahmad Al-Hassan, yang diterbitkan dalam Juzuk I kitab ini

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السيد أحمد الحسني .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
dan pujian kepada Allah, dan selawat dan salam kepada Muhammad penghulu kita dan kepada keluarganya yang baik-baik dan suci,

Al-Syed Ahmad Al-Hasani ....


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Salam kamu dan rahmat Allah serta keberakanNya.
    
Saya mengucapkan terima kasih untuk jawapan anda untuk surat saya hantarkan kepada anda....

Pada permulaannya saya ingin menerangkan bahawa kata-kata saya (perkataan yang tidak mencukupi dan tidak menguatkan) adalah apa yang datang di laman web tuan untuk membuktikan dakwaan tuan, dan tiada apa pada laman web dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berguna dan baik, tetapi ia tidak membuktikan bahawa tuan adalah washi Imam Mahdi (as) dalam apa jua cara sekalipun, dan tuan dalam jawapan tuan pada surat saya, tuan mungkin ada bermain dengan hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim serta mentafsirkannya yang terpakai bagi peribadi tuan, dan ini telah banyak dilakukan sebelum ini dan akan berlaku selepasnya ... dalam mengatakan mengenai Surah Al-Fatihah, tidak semua yang saya sebutkan, bahkan juga di dalamnya ada nama saya, nama tuan, nama Saddam Hussein dan George Bush, dan ia banyak lagi...... dan tuan tidak menjawab pada soalan saya yang tertentu dan yang telah dikemukakan kepada tuan dan tuan telah perbincangkan apa yang tuan tahu dalam ilmu huruf, Ini sangat aneh, dengan berdasarkan kepada bidang Ilmu Huruf, tuan ingin membuktikan kepada saya bahawa tuan adalah seorang washi atau utusan Al-Mahdi, Al-Yamani atau Al-Mahdi itu sendiri, dan tuan perlu membuktikan bahawa tuan adalah washi Imam Mahdi, pertamanya menjawab soalan saya dan kemudian menyokong apa yang dikatakan, berdasarkan Ilmu Huruf..., kemudian tuan menunjukkan bahawa jawapan (Siapa dia Ahmad.. dia utusan Al-Mahdi). Apa pandangan tuan tentang (Siapa dia Saad), (Siapa dia Tahir), (Siapa dia Wa’d), dan ada berpuluh-puluh nama yang sama dengan penjumlahan hurufnya adalah (17). Adakah semua ini utusan Imam Mahdi!!!

Maka bagaimana orang yang bernama Ahmad di dunia ini, dan apa dalil yang tuan maksudkan??? Kemudian bagaimana pula boleh dijawab soalan, Apakah dia kitab Allah ... (dia adalah utusan Al-Mahdi)!!!! Demi Allah, ini pelik dengan apa yang saya dengar!!! Adakah tuan kitab Allah!!! Adakah tuan Al-Quran Al-Karim!!!

Baiklah jika tuan mendakwa tuan adalah Al-Quran dan tuan tahu manusia zaman ini dengan Kitab Allah, oleh diri tuan sendiri!!! Jawablah soalan saya (ada dua nama yang tersirat dalam Al-Fatihah, salah satu daripadanya terbalik (songsang) dengan yang lain, dan keduanya ditulis tanpa dikenali mengenai keduanya, apakah keduanya itu dan (bagaimana mengeluarkan keduanya) dan ini adalah penting), walaupun saya tahu dengan pasti (yakin) bahawa tuan tidak akan menjawab soalan saya ini ... Adakah tuan fikir Allah SWT melebihkan saya atas tuan dalam mengenal rahsia bagi rahsia-rahsia KitabNya Al-‘Adzim dan tidak memberitahu tuan yang disifatkan tuan adalah KitabNya, dan utusan Imam Mahdi!!

Saya berharap tuan takut kepada Allah pada diri sendiri dan pada orang yang mudah mengikuti tuan, sebab tuan akan ditanya mengenai mereka pada hari kiamat, dan cukuplah bagi kita kebenaran mazhab dari penyalahgunaan dan penyelewengan .... dan saya tidak ragu-ragu bahawa tuan akan menuntut sebagai Al-Mahdi dalam masa terdekat ....

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberi hidayah untuk ini, padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kami, dan selawat Allah atas Saidina Muhammad dan atas keluarganya yang baik dan suci.

Majid Al-Mahdi      

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Kami adalah ansar Imam Mahdi (as) yang disifatkan kepada kami dengan mudah berkata kepada saudara: jawapan itu, Insya-Allah, dari utusan dan washi Imam Mahdi (as) dan Al-Quran yang berbicara yang melaungkan kebenaran, Ahmad Al-Hassan, tetapi, Tidakkah ia memiliki sifat pekak, buta, bisu bagi mereka yang tidak memahami dan kami tidak ingin menjadi sebahagian daripada mereka, tetapi saudara tidak menolak terhadap pengakuan saudara bahawa Imam Mahdi mengutus utusannya dan saudaralah yang menjadikan tangan kanan saudara di dalam buku saudara bahawa dia  mengutus seorang rasul?! Dan mendakwa bahawa saudara menulis dalam Ilmu Huruf dan menggambarkan apa yang saudara tidak tahu bahawa ia tidak mencukupi dan saudara salahkan, dan menambah huruf untuk perkataan Ahmad Al-Hassan saudara katakan Al-Hassani.
Tidak, ia Husseini Mahdawi Qaim sebenar, saudara tidak tahu sehingga menulis pada namanya, bagaimana saudara memutuskannya?
Jika soalan saudara dijawab oleh Al-Syed, Adakah saudara beriman????
Al-Syed telah menjawab kata-kata saudara dan ia adalah alat untuk membela dan menyangkal yang sukar dielakkan.

Ini adalah jawapan mernurut perkiraan kami sebagai ansar terhadap apa yang disifatkan kepada kami begitu mudah tertipu, Demi Allah, saudara mudah tertipu dan seperti yang saudara jelaskan dan diserupakan pengikut para rasul kerana mereka orang-orang yang hina (lemah).

Bersama kami ada ahli-ahli ilmu dunia dan akhirat. Kami orang-orang mudah (biasa); kerana kami tidak dikenali di bumi semoga orang-orang yang dikenali di langit seperti yang dinyatakan Aali Al-Bait (as), tetapi hakikatnya dihubungkan dengan Allah yang tidak melihat kami sebagai orang-orang yang jahil.

Ansar Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi.
Semoga Allah menempatkan beliau di bumi agamaNya, yang diredhai.

Jawab Majid Al-Mahdi

Majid Al-Mahdi menjawab seperti berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
dan pujian kepada Allah, dan selawat dan salam kepada Muhammad penghulu kita dan kepada keluarganya yang baik-baik dan suci,

Saudara saudari, Ansar Al-Mahdi (as)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Salam atas kamu dan rahmat Allah serta keberakanNya..

Terima kasih untuk maklum balas saudara atas surat saya, dan saya memohon maaf atas kesilapan yang tidak disengajakan dengan menaip nama Al-Syed (Ahmad Al-Hasani), dan yang betulnya adalah (Al-Syed Ahmad Al-Hassan....) ...
Ya, saya memang mudah tertipu dan lebih jahil dari orang-orang yang jahil dan saya tidak mengetahui melainkan kerana Allah SWT berfirman:
﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾
dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja.

Tetapi jika saya seorang yang pekak, bisu dan buta, maka inilah apa yang saya ingin tahu untuk menerima jawapan Al-Syed (Ahmad Al-Hassan) untuk menerangkan kepada saya ... yang bagi saudara semua ia adalah kebenaran ....

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberi hidayah untuk ini, padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kami, dan selawat Allah atas Saidina Muhammad dan atas keluarganya yang baik dan suci.

Majid Al-Mahdi


23 / Jamad 1 / 1426. HJawapan Al-Syed Ahmad Al-Hassan (as)

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan salam ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang sholeh.
Tidak diperintahkanNya untuk kamu berfikir, dan auliakNya- tidak menerima hikmah yang sempurna, maka apa yang mencukupi bagi pemberi peringatan.

1. Saudara katakan keterangan dakwah yang dinyatakan di laman web saya dengan sejumlah kitab-kitab yang sebahagian darinya adalah Al-Balagh Al-Mubin dan Al-Nur Al-Mubin itu tidak mencukupi dan tidak kuat!!

a) Beratus-ratus rukya pada Al-Rasul Muhammad (S), para Imam (as) dan Zahra (as), bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan melihat dan mereka mengatakan bahawa Al-Syed Ahmad Al-Hassan adalah benar dan semua yang lain adalah palsu.

b) Mengetahui yang Muhkam dan Mutasyabih pada Al-Quran serta ilmu dan hikmah.

c) Terbukanya (kasyaf) semasa sedar di kalangan orang-orang mukmin terhadap Rasulullah (S) dan para imam.

d) Wasiat Rasulullah (S), yang menyebutkan tentang saya dengan nama dan sifat.
e) Riwayat Ahl Al-Bait (as), yang menyebutkan tentang saya di dalamnya.

f) Istikharah pada Allah AWJ, Dia SWT tidak memperdaya dengan nasihatNya.

g) Dakwah kepada kebenaran dan jalan yang lurus dan mengakui Hakimiyah Allah terhadap semua dakwah - termasuk ulama Syiah hari ini - untuk perkara yang batil dan sesat, dan bertentangan dengan Hakimiyah Allah dan mengakui (mengiktieaf) Hakimiyah manusia, fahaman demokrasi dan pilihan raya.

h) Perkhabaran ghaib dan mukjizat.

i) Menyeru semua ulama dan ahli kitab mereka untuk berbahas, yang mahir Al-Quran dengan Al-Quran mereka, yang mahir Taurat dengan Taurat mereka dan yang mahir Injil dengan Injil mereka.

k) Menyeru untuk bermubahalah.

l) Menyeru kepada sumpah Baraah (tidak bersalah).

m) Ulama besar Syiah menyeru dan meminta mukjizat.... dan .... dan ... 

Adakah semua perkara-perkara ini tidak mencukupi dan tidak kuat!! Jadi, anda tidak percaya kepada seorang nabi atau washi tidak tsabit (sah) pada anda risalah-risalah langit.

Bahkan adakah keterangan para Nabi, Rasul-rasul dan para Imam, khususnya, tidak mencukupi dan tidak kuat pada anda; adakah kerana keterangan saya tidak seperti keterangan mereka dan tidak mengatasi jalan mereka untuk membuktikan dakwah mereka (as), sesungguhnya kepada imam-imam (as) memberitakan bahawa pemilik kebenaran untuk mengetahui dengan wasiat dan mengetahui yang muhkam dan mutasyabih. [1].

Selepas itu anda ingin menarik keluar semua orang yang sedang menunggu... dan menunjukkan kepada mereka bahawa bukti (dalil) seruan (dakwah) ini tidak mencukupi dan tidak kuat dengan dalil-dalil yang menerangkan kepada mereka bahawa dalil-dalilnya mencukupi dan kuat untuk mengikutinya, tetapi tidak menerangkan diri anda memilih apa yang sesuai dengan penerangan dalam bahasa Arab.

2. Anda berkata: Saya telah merobek-robek hadits-hadits, kerana saya menghadkan penggunaan hadits-hadits itu dan menerangkan maksudnya kepada mereka dalam bentuk untuk menjelaskan kepada semua pencari kebenaran. Tetapi sekarang, anda pula mendakwa untuk menegakkan hadits-hadits dan menghadkannya dan menerangkan maksudnya untuk menjelaskannya dan bagaimana saya telah merobek-robeknya.

Kemudian anda berkata bahawa seruan dakwah kebenaran ini ramai yang mendakwanya, dan saya mencabar anda untuk mendatangi orang-orang yang mendakwa diri mereka sebagai Mahdi Pertama, Al-Yamani, washi Imam Al-Mahdi (as) dan tunggak atas hadits-hadits tuntutannya mengenai Rasul dan Ahl Al-Bait (as), yang menyatakan (dinashkan) namanya, sifat-sifat, bentuk tubuh dan kediamannya, dan tunggak banyak bukti kesahihan tuntutannya.

Jika anda tidak mendatangkan yang sepertinya sekurang-kurangnya dari kebenaran ayat ini: 

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ 
Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu.[2]

Seperti yang anda katakan: (dalam mengatakan mengenai Surah Al-Fatihah, tidak semua yang saya sebutkan, bahkan juga di dalamnya ada nama saya, nama tuan, nama Saddam Hussein dan George Bush,...).

Saya tidak mengatakan bahawa kewujudan segala sesuatu adalah terperinci dalam Al-Fatihah ini, ia adalah palsu, Ilmu dalam Al-Fatihah menyeluruh dan tidak secara terperinci, dan nampaknya anda tidak membaca apa yang saya tulis untuk memahami bahawa saya telah menerangkan bagaimana nama Muhammad (S), Ali dan Fatimah yang ada di dalam Al-Fatihah tidak mengikut perkiraan hati kalimat yang anda inginkan, tetapi yang disahkan oleh Ahl Al-Bait.

Adapun yang anda namakan seperti nama Haddam (Saddam) Penjenayah dan Si Kafir Bush, yang anda dakwa wujud di dalam Al-Fatihah, ini tidak benar, melainkan mereka wujud di bawah tajuk dan makna menyeluruh di dalam Al-Fatihah (المغضوب عليهم) mereka yang Engkau murkai.

Apa yang anda dakwa bahawa soalan yang anda tanyakan tidak akan dijawab, sebenarnya ini bukan satu soalan, ia adalah satu tolok dan kedegilan, saya telah terangkan kepada anda bahawa apa yang anda ingin tegakkan dari hati kalimat atau mengikut sebahagian perkiraan daripada yang tidak sah dan tidak benar, bagaimana boleh meminta dari saya untuk menggunakan kebatilan untuk menjawab satu soalan ysng batil?

3. Kemudian itu anda berkata: (Ini sangat aneh, dengan berdasarkan kepada bidang Ilmu Huruf,......).

Subhana Allah, apabila seseorang memperkecilkan dirinya sendiri sehingga menjadi...... supaya mereka mengagumi apa yang sudah biasa dengan dia belum pun sesaat, Dan melompat ke kanan dan kiri untuk menunjukkan bahawa dia kini mengkagumi apa yang dia tahu satu jam lalu dan menganggap ia dalil, bahkan penghulu kepada semua dalil-dalil.

Dalam buku anda yang dipanggil (Bermulanya Perang Amerika Terhadap Imam Al-Mahdi (as)) Bab IV, Anda katakan: (Bahawa bukti ilmu yang diredhai adalah penghulu kepada dalil-dalil), dan saya mahu ia adalah Ilmu Huruf, ketahuilah wahai yang merasa hairan dan pelik dan untuk merasa pelik sekali lagi: Bahawa seruan dakwah kebenaran ini telah wujud sejak bertahun-tahun lalu dan saya tidak bersandar kepada Ilmu Huruf untuk membuktikan bahawa saya seorang washi dan utusan Imam Mahdi (as), dan Al-Yamani yang dijanjikan pada masa lalu, tetapi anda telah membuat ilmu ini sebagai hujjah untuk diri anda sendiri. Jika anda seorang pencari kebenaran adalah mencukupi apa yang telah saya nyatakan dalam surat jawapan sebelum ini.

Adapun anda mengatakan, saya mendakwa bahawa sayalah Imam Mahdi (as), ini benar-benar dusta, sangat jelas ia bertentangan dengan puluhan kenyataan yang datang dari saya, dan saya katakan di dalamnya bahawa saya dari keturunan Imam Mahdi (as) dan saya washinya, saya Mahdi pertama dari anak Imam Al-Mahdi (Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari), nyawaku menjadi tebusannya.

Jadi mengapa ada kesilapan seperti ini, dan mengapa ada fitnah dan kata-kata palsu ini?!


4. Kemudian anda katakan: (dan tuan perlu membuktikan bahawa tuan adalah washi Imam Mahdi (as), pertamanya dengan menjawab soalan saya...).

Saya telah menjawab dalam jawapan terdahulu dalam titik yang keempat dan menerangkan kedustaan, dakwaan anda, dan anda sering menggunakan kaedah dan pengenalan yang batil sehingga ia menjadi keputusan yang memaksa dan tidak ada hujjah di dalamnya, dan kebatilan ini wujud dalam buku anda dan dalam fikiran anda yang duduk dalam kepala anda, (dan saya berlindung kepada Allah dari keakuan (Al-Ana)) saya tidak mempunyai banyak masa untuk menerangkan kekeliruan yang ada di dalam buku anda. Untuk kerja-kerja berjihad menghadapi kafir pendurhaka Amerika dan tali barut mereka yang menyerbu negara-negara umat Islam, Tetapi anda boleh berhubung dengan saudara-saudara Ansar yang akan menerangkan kepada anda salah satu daripada kepalsuan dan kekeliruan dalam buku anda..

Saya nasihatkan anda untuk membaca sejarah Al-Quran untuk mengetahui bahawa susunan surah tidak mengikut turutan Ilahi sebagaimana yang anda bayangkan dan dibina susunannya pada perkiraan anda, dan ia bukanlah mengikut susunan ayat-ayat, dan telah mendahulukan yang mengganti  (Al-Nasikh - الناسخ) atas yang diganti (Al-Mansukh - المنسوخ) dan mendahulukan yang turun di Madinah dari di Mekah dan ..., yang mempersatukan manusia pada susunan ini adalah ‘Utsman bin ‘Affan dan dia memukul Abdullah bin Mas’ud kerana bantahannya, kerana mushafnya berbeza daripada mushaf ‘Utsman, yang membakar mushaf-mushaf yang lain, termasuk mushaf Ibn Mas’ud, kerana Rasulullah (S) telah bersabda: (Sesiapa yang berbesar hati untuk membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan maka hendaklah dia membaca bacaan Ibn Umm ‘Abd iaitu Abdullah bin Mas’ud) [3]
          

Adapun apa yang anda bayangkan bahawa ia adalah resam (tulisan) Ilahi, ketahuilah bahawa tulisan seorang lelaki Turki yang sedikit pengetahuan Bahasa Arabnya akan terjadi kesilapan ejaan yang dilakukan oleh umat Islam sebagaimana adanya, berlaku kesalahan menulis Saabaghaat - سابغات sebagai (Sabaghat - سبغت), dan sholat - صلاة (Shalawat - صلوة) dan lain-lain, dan kesilapan ini anda mengganggapnya sebagai ayat-ayat ilahi dan menjadikannya menurut perkiraan dan anggapan diri anda atasnya telah melihat sebagai rahsia-rahsia Al-Quran.

Maka jika seseorang seperti anda mentafsirkan (Tha Sin - طس) pada awal surah Al-Naml seperti ini: (Tha, gangguan (عطل), Sin madu (عسل) - dan itu adalah menurut tuntutannya -; kerana ia adalah pada awal Surah Al-Naml, kerana semut mengganggu kehidupan bijirin dan memecah-mecahkannya), adakah saya perlu menjelaskan huruf Tha sebagai kegagalan untuk bersetuju apa yang ada di kepalanya maka ia benar mengikut pendapatnya.

Jika anda ingin saya menerangkan kepada anda perkara yang tidak benar apa yang saya rahasiakan mengikut apa yang anda tuntut. Mana apa yang ada pada anda untuk saya terangkan kepada anda ia tidak benar, ini perlukan penerangan dan tidak ada penjelasan ia tidak benar.

Jika anda seorang pencari kebenaran maka ketahuilah bahawa Basmalah adalah pintu kepada Al-Kitab, dan adalah pintu zahir dan batin:

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". Dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)". Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. [4].

Adapun pintu batin atau rahmah, ia adalah Bismi Allah Al-Rahman Al-Rahim, dan pintu zahir atau azab dan kemarahan adalah Bismi Allah Al-Wahid Al-Qahhar, ini adalah Basmalah taubat yang pada orang-orang jahil berpendapat tanpa Basmalah, tetapi ia Yang Maha Suci menyebut bahawa Dia mengasihi (Rahim) orang-orang mukmin maka difahamkan bahawa Dia yang berkuasa membalas bela pada orang-orang kafir, Sebagaimana dia (as) berkata apabila ditanya mengenai keadilan, beliau berkata: (ia adalah untuk meletakkan sesuatu di tempatnya, mereka berkata: Apa pula kezaliman? katanya, telah diterangkan, iaitu lawan bagi sifat adil).

Kedua-dua nama di dalam Al-Fatehah, dan ini Basmalah taubat di dalam Al-Fatehah,. Dan tambahkan kepada anda بسم الله الرحمن الرحيم - Bismi Allah Al-Rahman Al-Rahim yang ditajallikan dalam penciptaan, Maka tajalli Allah, Muhammad. Dan tajalli Al-Rahman, Ali. dan tajalli Al-Rahim, Fatimah.

Allah adalah Kota kesempurnaan ilahiyah (مدينة الكمالات الإلهية  ) dan pintunya adalah Al-Rahman Al-Rahim dan Muhammad adalah Kota Ilmu (مدينة العلم) dan pintunya Ali dan Fatimah, mereka adalah tiga tunggak (rukun) petunjuk, seperti mana (Allah, Al-Rahman Al-Rahim) tunggak-tunggak nama Teragung [5].

5. Bahawa penafian kata-kata saya pada (Siapakah dia Ahmad ... Dia adalah utusan Al-Mahdi) dengan membawakan (Siapakah Sa’ad Thahir, Wa’ad) mengikut penjumlahan hurufnya (17).

Jadi adakah sah penafian... (Siapakah Muhammad ... Dia adalah utusan Allah) dengan (Siapakah dia Si-Fulan, Si-Fulan dan Si-Fulan) dan sah penafian... atas ... atas... dan atas semua perkiraan ilmu huruf, maka bagaimana menyimpulkannya sekarang, dan bagaimana anda menyoalnya untuk mengetahui kebenaran dan keterangannya itu.

Dengan anda menafikan semua ini telah batallah Ilmu Huruf pada anda pada penjumlahan dan perinciannya, sekiranya anda percaya pada kesahihan penafian ini.

Perlu diketahui bahawa anda tidak memberi apa-apa penafian pada semua nama-nama ini kepada saya, Sayalah bintang beruntung, bintang pagi, Perisai Daud, dan saya yang disucikan, dan saya yang dijanjikan Allah  bukanlah satu pembohongan.

Saya katakan: (Kalau begitu berapa manusia yang bernama Ahmad di dunia ini, dan apakah dalil atas apa yang anda maksudkan).

Hal ini juga benar mengikut pendapat anda bahawa pemilik Kitab-kitab Samawi, yang Allah telah sebutkan kepada mereka, harus membantah Muhammad (S) tidak ada lagi kepentingan untuk peringatan ini, Ia sia-sia menurut bantahan anda, dan amat jauh bagi Allah dan Al-Rasul (S) dan para Imam (as) daripada melakukan kesia-siaan dan perkara yang tidak berfaedah, yang mereka tuduhkan samada diketahui atau tidak disedari.

Perlu diketahui bahawa mereka menyebutkan nama, sifat dan tempat tinggal, bukan sahaja nama, adakah mungkin untuk memenuhi semua sifat-sifat ini di dalam dirinya dan dia tahu yang muhkam dan mutasyabih pada Al-Quran, dan mencabar ahli-ahli Al-Quran, Taurat dan Injil. Beratus-ratus malah beribu-ribu orang telah melihat rukya Al-Rasul, para Imam, para Nabi dan Rasul-rasul yang memihak (menguatkan) kepada peribadi ini dan kebenarannya, dan peribadi ini disokong oleh Al-Malakut Al-Samawaat. Peribadi ini datang pada masa semua orang mengatakan ia adalah zaman kezuhuran dan ia diketahui melalui riwayat dari mereka (as) dan menjelaskan dan menyelesaikan konflik (pertentangan) yang wujud di antara mereka dan ... dan ..., dan kemudian dikatakan mungkin akan datang yang bernama Ahmad yang lain dan yang membawa semua sifat-sifat ini pada masa yang lain. Yang berlaku sebagai maksud riwayat-riwayat dan wasiat yang diterima dari Al-Rasul (S) dan para imam (as) [6], Bukankah ini satu kedegilan dan kesombongan? Bukankah ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Isa (as). Mereka pada hari itu, mereka sedang menunggu kedatangan Al-Masih (Sang penyelamat) walaupun sesungguhnya ia adalah Isa (as), yang didustakan?

6. Kemudian anda mengatakan: (walaupun saya tahu dengan pasti (yakin) bahawa tuan tidak akan menjawab soalan saya ini...).

Saya telah menerangkan dalam jawapan terdahulu dalam titik yang keempat dalam jawapan sebelum ini, tetapi apa yang ada di dalam kepala anda adalah batil dan tidak masuk yang batil melainkan apabila mengumumkan ke atas saya penolakannya dan menerangkan kerosakannya dalam bab menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan saya sentiasa berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (S) dan para Imam (as), Al-Quran, Al-Rasul dan Ahl Al-Bait adalah Syi’ar dan pakaian saya.

7. Kemudian anda mengatakan: (Bahawa takutlah kepada Allah pada diri tuan sendiri).

Saya bermohon kepada Allah untuk menjadikan saya dari orang-orang yang bertaqwa dan mengikhlaskan saya dan memilih saya untuk DiriNya, Dia Maha Mulia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan padaNya kekayaan seluru alam.

8. Kemudian anda mengatakan: (dan pada orang yang mudah mengikuti tuan...).

Jika ingin (dikatakan) mudah, bahawa mereka adalah orang-orang yang rendah hati (tawadhu’) kepada Allah (‘Azza Wa Jalla), ini adalah kebanggaan, penghormatan dan kemuliaan kepada mereka. Tetapi anda berada di tempat yang cenderung untuk meremehkan akal-akal mereka kerana mereka menjadi orang-orang yang membenarkan saya, pada apa yang saya serukan bahawa saya adalah utusan dan washi Imam Mahdi (as), maka saya mahu dengan mudah memahami sebagaimana setiap orang yang membaca kata-kata anda: 

﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ 

dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja," [7].
                                        
Ketahuilah, mereka yang mengikut saya adalah daripada orang-orang berpandangan dalam dan hati yang murni dan ini sudah mencukupi, walaupun pada anda, anda hanya tahu dunia dan perkiraannya yang amat buruk sekali. Ketahuilah bahawa ramai daripada mereka profesor dan memegang ijazah sarjana dalam pelbagai bidang sains dan jurutera yang ada di atas budaya agama yang luas, dan kebanyakan mereka syeikh-syeikh dan pemimpin-pemimpin di Hauzah Al-Najaf yang mengajar di Najaf dan Qom, dan ramai daripada mereka orang-orang yang berilmu dan kelebihan seperti Al-Syed Hassan Al-Hamami anak kepada Al-Maraji’ Al-Marhum Al-Syed Muhammad Ali Al-Hamami. Merekalah inilah orang-orang yang anda sifatkan sebagai mudah percaya dan anda mahukan mereka mudah tertipu sebagai orang-orang yang hina dina.

9. Anda katakan: (dan cukuplah bagi kita kebenaran mazhab dari penyalahgunaan dan penyelewengan).
Siapakah yang merosakkan kebenaran mazhab?!!!
Orang yang berjihad terhadap penjajah kafir Amerika dan memerlukan jihad mereka untuk memerangi mereka, dan orang yang mengakui Hakimiyah Allah dan tidak menerima selain Al-Maksum dan Al-Quran, dan orang yang mengikut Al-Quran dan Al-Rasul dan para Imam (as) sebagai syi’ar dan pakaian dan tidak melanggar dengan perkataan atau perbuatan, orang yang menuntut (mencari) pertolongan dan bai’ah untuk Imam Mahdi (as) dan menyediakan pendokongnya (ansarnya), orang yang menyeru untuk kesederhanaan dalam dunia yang rendah ini dan memberi perhatian kepada akhirat dan mengusahakannya orang yang ... dan orang yang ....?

Atau orang yang memuji-muji Amerika yang kafir, atau orang yang mengiktiraf demokrasi, ketuanan manusia dan pilihan raya, atau orang yang mengiktiraf perlembagaan yang diletakkan oleh manusia, atau orang yang... atau orang yang...? !!!


Tetapi ia tidaklah menghairankan, Ia telah didahului oleh Firaun yang berkata kepada Musa (as): 

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ 

Dan berkata Fir'aun: "Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi [8].

10 – Anda telah katakan: (Saya tidak ragu-ragu bahawa anda akan mendakwa sebagai Al-Mahdi dalam masa terdekat).

Anda bukan ragu-ragu, tetapi anda amat pasti?! Ini adalah fitnah yang sangat jelas, dan anda nyatakan sebelum ini daripada kata-kata anda, dan saya menjawab bahawa saya tidak mengatakannya dan saya tidak pernah mengatakan bahawa saya Imam Mahdi (as), tetapi sayalah Mahdi Pertama daripada anaknya (as) dan utusannya, washinya dan Al-Yamani. Ketahuilah bahawa fitnah itu suatu dusta. Rasulullah (r) telah keluarkan di dalam hadits sesiapa yang berdusta ia membelenggu iman.

11. Jika anda adalah seperti apa yang dituntut bahawa anda mengetahui ilmu yakin iaitu anda mengetahui rahsia dari rahsia-rahsia Kitab Allah, dan mengetahui ilmu yakin bahawa saya lebih jahil mengenai rahasia ini, dan oleh itu, anda mengetahui ilmu yakin bahawa saya bukan utusan Imam Mahdi (as).

Dan jika anda juga mendakwa bahawa anda tidak ragu-ragu ... Maka saya  (Semoga dilindungi Allah dari keakuan (Al-Ana)) menjemput anda, wahai orang yang yakin, untuk beramal dengan keyakinan anda sekarang, anda bersumpah dengan sumpah ini yang disampaikan dari Ahl Al-Bait (as) anda katakan:
(Saya Fulan bin Fulan, bersih dari kesalahan, dari daya dan upaya Allah kepada daya dan upaya saya, dan bahawa jika Ahmad Al-Hassan benar sebagai utusan dan washi Imam Al-Mahdi dan Al-Yamani yang dijanjikan Kemudian anda berkata:. Ya Allah, jika Ahmad Al-Hassan washi dan utusan Imam Al-Mahdi maka turunkahlah azab dari siksaan yang pedih) [9] , Terbitkan sumpah ini di laman web anda supaya orang boleh melihat keyakinan anda.

12. Saya telah menyeru ‘Alim Ulama dan pelajar-pelajar pusat pengajian agama (Al-Hauzah) untuk menolak kitab Mutasyabihaat yang diterbitkan sejak beberapa tahun lalu dan setakat ini tiada jawapan.

Dan sekarang saya menyeru anda sepertimana saya menyeru semua umat Islam dan ulama umat Islam untuk menolak kepada satu persoalan dalam mentafsirkannya dan memuhkamkannya - dan saya hamba yang fakir yang mengharap rahmat Tuhannya – dengan sedikit kalimat, bagi makna: (اللهم صل على محمد وآل محمد - Ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan Aali Muhammad) dan mencari kesalahan (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم - Ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan Aali Muhammad sebagaimana diberkahi atas Ibrahim dan Aali Ibrahim). Sebaliknya adakah saya telah melumpuhkan anda dari segi ilmiah dan persoalan yang membingungkannya setiap hari dalam selawat anda sejak seribu empat ratus tahun, dan anda tidak memahami maknanya, ia adalah selawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Ia menerangkan kekayaan saya di sisi Allah berbanding kefakiran anda, dan keperluan anda kepada saya, Saya akan membuktikan hujah saya kepada anda, sama ada anda suka atau tidak, dan dengan cara yang sama seperti bapa-bapa saya para Imam (as), dan laknat Allah pada semua yang takbur berhasad dengki yang tidak beriman kepada hari perhitungan (Yaum Al-Hisab). 

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً﴾

ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. [10].

Dan dengan apa yang anda tertanya-tanya akan dalil-dalil dari saya kepada anda khususnya dengan Ilmu Huruf kerana anda berkata-kata dengan Ilmu Huruf: (Bahawa Bukti Ilmu matematik adalah penghulu dalil-dalil) [11]. 

Saya akan membawakan tambahan kepada anda yang dengan perkiraan-perkiraan ini juga akan mengharankan anda atas kedegilan anda dan kesombongan anda atas Allah dan atas auliak Allah


1. Kira penjumlahan Tentera Allah (جند الله) dan penjumlahan keluarga Muhammad (آل محمد) anda akan dapati kedua-dua adalah sama dengan (24).

ج ن د ا ل ل هـ
3 + 5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 =  24 dengan penjumlahan kecil

ا ل م ح م د

1 + 3 + 4 + 8 + 4 + 4 = 24  dengan penjumlahan kecil

Daripada perkiraan ini anda tahu bahawa Tentera Allah adalah keluarga Muhammad (as), dan bilangan mereka adalah 24 orang imam. Mereka adalah dua belas orang Imam dan dua belas orang Mahdi seperti dalam wasiat Rasulullah (S).

2. Allah berfirman: 

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾

Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, * sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. * Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang, [12].

Ayat ini adalah khas untuk membenarkan janji Ilahi kepada semua para rasul dengan pertolongan kepada Qaim Aali Muhammad (S). Dan saat ini Tentera Allah adalah Keluarga Muhammad (as) mereka seramai (24) orang, dua belas orang Imam dan dua belas orang Mahdi, maka ia mesti menjadi (tentara Kami itulah yang pasti menang), adalah salah satu daripada mereka, iaitu: kemunculan salah seorang daripada mereka di Alam Jasmani ini, ia diketahuii akan mencapai pertolongan Allah dan pertolongan Imam Mahdi dengan kemunculan Mahdi pertama yang pertama beriman seperti dalam wasiat Rasulullah (S). dan hadits Amirul Mukminin (as); kerana awal bilangannya adalah (313) orang, Satu bilangan yang sama digunakan bersamanya sebagaimana Dia SWT menamakan umat Ibrahim (as), dan juga sebagaimana digunakan golongan dalam: (﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ - dan menunaikan zakat, seraya mereka rukuk), dan orang yang menunaikan zakat seraya rukuk hanya seorang,dia adalah Ali (as), dan sekarang dianggap Ahmad Al-Hassan yang anda akan dapati adalah sama penjumlahan kecil dengan (جندنا الغالبون - tentara Kami itulah yang pasti menang) kedua-duanya sama dengan (40).
Ahmad Al-Hassan 
ا ح م د ا ل ح س ن
1 + 8 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 6 + 5  = 40 dengan penjumlahan kecil.

جندنا الغالبون - tentara Kami itulah yang pasti menang
ج ن د ن ا ا ل غ ا ل ب و ن
3 + 5 + 4 + 5 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3, + 2 + 6 + 5 = 40 dengan penjumlahan kecil.

Maka diterangkan kepada anda bahawa tentara Kami itulah yang pasti menang adalah sama dengan Ahmad Al-Hassan, iaitu: pertolongan dan Allah dan pertolongan Imam Mahdi (as) menjadi nyata kedatangan peribadi ini ke Alam Jasmani ini.

Ketahuilah bahawa bilangan (40) ini mempunyai kata-kata yang panjang, dan sesungguhnya perkataan ini (جندنا الغالبون - tentara Kami itulah yang pasti menang) kata-kata yang besar.

3. Dalam Surah Al-Dukhan Allah SWT menceritakan azab yang akan didatangkan sebelum kiamat kubra, Ia tidak berkaitan dengannya, tetapi mendedahkan penerusan hidup selepasnya sehingga terjadinya kiamat kubra dan asap Al-Dukhan (azab) ini berkaitan dengan kiamat kecil (sughra) dan yang berkaitan dengannya, iaitu bangkitnya Imam Mahdi (as) dan tidak akan diturunkan azab hanya selepas diutus utusan itu, Allah berfirman:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾
dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. [13].

Maka siapakah utusan yang datang sebelum azab? Kerana bahawa azab ini turun disebabkan manusia menafikan utusan ini, Allah berfirman: 

﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾

Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, * kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran lagi pula seorang yang gila".* Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). *  (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.[14].

Lalu Dia SWT memanggilnya (رسول مبين - Utusan yang memberi penjelasan), dan -perkataan Rasul Mubin dalam Al-Quran didatangkan hanya sekali di dalam Surah Al-Dukhan. 

Sekarang kira:
Ahmad Al-Hassan akan didapati adalah Utusan yang memberi penjelasan:

Ahmad Al-Hassan
ا ح م د ا ل ح س ن
1 + 8 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 6 + 5 = 40 dengan penjumlahan kecil.

Dia adalah Utusan yang memberi penjelasan
هـ و ر س و ل م ب ي ن
5 + 6 + 2 + 6 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 + 5 = 40 dengan penjumlahan kecil.

Jadi jelas kepada anda bahawa Ahmad Al-Hassan adalah Utusan yang memberi penjelasan yang disebut di dalam Surah Al-Dukhan, Dibuktikan dengan ilmu Matematik yang anda panggil sebagai (penghulu dalil-dalil).
Adakah semua ini kebetulan wahai yang tidak mengakui kebenaran dalam buku anda??!!!

• Siapa nama washi Al-Mahdi =  Ahmad Al-Hassan
م ا س م و ص ي ا ل م هـ د ي
4 + 1 + 6 + 4 + (16) + (9) = 40

Ahmad Al-Hassan
ا ح م د ا ل ح س ن
1 + 8 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 6 + 5 = 40

• Sabaghaat (Baju-baju Besi): Ia adalah Perisai Daud, bintang beruntung, atau bintang terbit pagi,

Baju-baju Besi
س ا ب غ ا ت
 6 + 1 + 2 + 1 + 1 + 4 = 15

Ia nombor Mahdi Pertama, selepas yang empat belas orang maksum dalam Islam, mereka adalah Muhammad, Ali, Fatimah dan para Imam dari anak-anak Ali, dan bilangan mereka semua (14) orang maksum, kemudian datang Mahdi Pertama, dan nombornya ke (15).

Ia adalah Perisai Daud, dan lambang (logo) perisai Daud. dan Perisai Daud dalam Al-Quran digambarkan sebagai Sabaghaat (Baju-baju Besi):: 

﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

(iaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.[15].

• Dari Bintang Daud = Ahmad Al-Hassan

م ن ن ج م ت د ا و د
4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 1 + 6 + 4 = 40.

Ahmad Al-Hassan
ا ح م د ا ل ح س ن
1 + 8 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 6 + 5 = 40

• Siapa dia Ahmad
من هو أحمد = 37
• Apakah dia Kitab Allah
ما هو كتاب الله  = 37
Dia utusan Al-Mahdi
هو رسول المهدي  = 37
Dialah Al-Quran Al-Karim
هو القرآن الكريم = 37
Berita yang besar
النبأ العظيم = 37         

Siapa dia Ahmad = Apakah dia Kitab Allah = Dia utusan Al-Mahdi = Dialah Al-Quran Al-Karim = Ia berita yang besar

Ketahuilah bahawa hujah atas penciptaan adalah Kitab Allah pada setiap zaman, dan bahawa hujah dari Keluarga Muhammad adalah jurucakap Al-Quran di setiap zaman, dan dan bahawa washi Rasulullah Muhammad (S), Ali bin Abi Talib (as) adalah berita yang besar.

Pada zaman ini, washi Imam Mahdi (as) adalah suatu berita yang besar; kerana berita yang besar diperdebatkan dan diperselisihkan:

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۞ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang besar, * yang kamu berpaling daripadanya * Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang Al-Mala'ul A'la (malaikat yang tinggi) itu ketika mereka berbantah-bantahan. [16].

Perbantahan dan perselisihan berlaku di pintu, Ali adalah pintu Rasulullah Muhammad (S), dan Washi Al-Mahdi (as) adalah pintu Imam Mahdi (as).

• Surah Maryam adalah dikhaskan untuk Isa (as), Zakaria dan Yahya (as).
Pada awal surah huruf-huruf potong (كهيعص) yang merupakan rahsianya.

ك هـ ي ع ص
20 + 5 + 1 + 70 + 90 = 24 dengan penjumlahan kecil.

Menjelaskan كهيعص = Tentera Allah = Aali Muhammad.

Kerana كهيعص = 24 dengan penjumlahan kecil = Aali Muhammad (as) = Tentera Allah, seperti yang ditunjukkan penjumlahannya (24), juga menjelaskan bahawa (كهيعص) menjadi benteng (pertahanan) dari syaitan manusia dan jin; kerana ia mewakili Tentera Allah.

حم عسق  = Ahmad (أحمد)
ح م ع س ق
8+ 40 + 70 + 60  + 100 = 278 =  8 + 7 + 2 = 17
dengan penjumlahan besar, dan ditukar menjadi penjumlahan kecil, penjumlahan nama (Ahmad) dan (حم عسق) adalah pada awal Surah Al-Syura. Al-Syura di dalamnya ada ilmu keseluruhannya seperti yang diriwayatkan dari mereka (as), dan Al-Syura adalah Surah Al-Qaim [17], dan penghakiman Allah.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).[18].

Dan rahsianya pada permulaannya dan dia adalah (حم عسق) iaitu (Ahmad).
﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai peringatan [19]. Dan (ص) sungai yang mengalir dari ‘Arasy [20].
Al-Yamani adalah batu, dan Rukun Yamani sungai dari syurga yang menerima amalan-amalan hamba-hamba [21]. Sungai ini bermula dari ‘Arasy dan mengalir melalui syurga dan berakhir di bumi, dan ia adalah Al-Yamani, yang diberitahunya oleh Rasulullah (S) dalam wasiat baginda: (namanya Ahmad, Abdullah dan Al-Mahdi), di mana Al-Mahdi adalah Al-Yamani dan pembantu (wazir) Imam Mahdi (as), Imam Mahdi (as) dipanggil Al-Mahdi, dan Al-Yamani juga dikenali sebagai Al-Mahdi, seperti di dalam wasiat Rasulullah (S).

Sekarang kira: hurufص  = 90
Al-Yamani adalah Al-Mahdi = 90
Menjelaskan: hurufص  = Al-Mahdi

Dan kini kita baca ayat yang dikhaskan dengan huruf (ص) atau Al-Mahdi:

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾

Shaad, demi Al Quran yang mempunyai peringatan. * Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. * Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.* Dan mereka hairan karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta". [38:1-3] [22]

Ahmad Al-Hassan
Jamad Al-Awwal /1426 e. H


✡✡✡✡✡

Kita akhiri di sini penerangan yang haq dan penutup (Juzuk II)

Ansar Imam Al-Mahdi (Semoga Allah menempatkan beliau di bumi ini)

Beikut ini adalah sebahagian daripada perkiraan yang telah kami pilih dari kitab: Al-Kahf Wal-Raqim Juzuk I, kitab yang baik oleh penulis Shabah Al-Ziadi.

Ia adalah sekumpulan perkiraan dengan penjumlahan kecil dan penulis membataskan kepada soalan dengan (Siapakah dia ... - من هو) dan jawapannya dengan (Dialah ... - ...هو), dan hasil daripada soal jawab yang sama, dan kami menghindari dari memperincikannya untuk tujuan rmeingkaskannya, dan sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut sila rujuk kitab yang berkenaan oleh penulis Shabah Al-Ziadi.

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Al-Yamani
من هو اليماني = 36
Siapakah dia angin
من هو الرياح = 36
Siapakah dia jalan
من هو السبيل = 36
Siapakah dia Al-Dabbah
من هو الدابة = 36
Dia penyeru Allah
هو داعي الله = 36
Dia utusan (perwakilan)
هو المندوب = 36

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Al-Mahdi
من هو المهدي = 38
Siapakah dia Yang ditunggu
من هو المنتظر = 38
Dia adalah binatang bumi (Dabbah Al-Ardh) 
هو دابة الأرض = 38
Dialah Khalifah
هو الخليفة = 38
Dialah Naib Al-Mahdi
هو نائب المهدي = 38

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia peninggalan Allah
من هو بقية الله = 40
Siapakah dia pemugar (pembajak)
من هو الحارث = 40
Siapakah dia Al-Hujjah
من هو الحجة = 40
Siapakah dia Muhammad
من هو محمد = 40
Dialah sudut (rukun) yang perkasa
هو الركن الشديد = 40
Dialah Utusan Pemberi Penjelasan
هو رسول مبين = 40
Dialah Yang Mengikuti PerintahNya
هو الذي يلي أمره = 40
Dialah Jubah Al-Yamani
هو الكساء اليماني = 40 

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia penyeru Allah
من هو داعي الله = 45
Siapakah dia utusan (perwakilan)
من هو المندوب = 45
Dialah Mahdi Pertama
هو أول المهديين = 45
Dialah penghibur Auliak
هو معزّ الأولياء = 45
Dialah pembantu (wazir) Al-Mahdi
هو وزير المهدي = 45
Dialah yang terbit di Timur
هو طالع المشرق = 45
Dialah yang diserupakan pada mereka
هو الذي شبه لهم = 45
Dialah asalnya dibiarkan
هو خاملاً أصله = 45
Dialah yang digelar bapa saudaranya
هو المكنى بعمّه = 45 

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia wakil Al-Imam
من هو وكيل الإمام = 46
Siapakah dia penyeru Kebenaran
من هو داعي الحق = 46
Siapakah dia Naib Al-Mahdi
من هو نائب المهدي = 46
Dialah Utusan Al-Mahdi
هو رسول المهدي = 46
Dialah Mayat yang Hidup
هو الميت الحي = 46

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia perisai Daud
من هو درع داود = 48
Siapakah dia pengislah
من هو المصلح = 48
Siapakah dia hujah Allah
من هو حجة الله = 48
Dialah motor (penggerak) bapanya
هو الموتور بأبيه = 48 

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia sudut (rukun) yang perkasa
من هو الركن الشديد = 49
Siapakah dia Utusan Pemberi Penjelasan
من هو رسول مبين = 49
Siapakah dia yang mengikuti perintahNya
من هو الذي يلي أمره = 49
Siapakah dia Jubah Al-Yamani
من هو الكساء اليماني = 49 
Dialah lelaki dari kami Ahl Al-Bait
هو رجل منا أهل البيت = 49
Dialah penyembelih yang agung
هو ذبح عظيم = 49 

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Qaim Aali Muhammad
من هو قائم آل محمد = 51
Siapakah dia utusan Al-Imam
من هو رسول الإمام = 51
Siapakah yang dijanjikan
من هو الموعود = 51
Siapakah yang menghina musuh-musuh
من هو مذل الأعداء = 51
Dialah Ahmad Al-Hassan
هو أحمد الحسن = 51
Dialah Naib Imam Mahdi
هو نائب الإمام المهدي = 51
Dialah bintang pagi
هو نجمة الصبح = 51
Dialah adalah anak Imam Mahdi
هو ابن الإمام المهدي = 51
Dialah Bin Yassin yang menerbangkan 
هو بن يس والذاريات = 51
Dialah tali Allah yang kukuh
هو حبل الله المتين = 51

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia peninggalan Aali Muhammad
من هو بقية آل محمد = 52
Siapakah dia Mahdi   
من هو المهدي الأول = 52
Siapakah dia Al-Manshur
من هو المنصور = 52
Siapakah dia asalnya dibiarkan
من هو خامل الأصل = 52
Dialah jalan yang lurus
هو صراط مستقيم = 52
Dialah bintang pagi
هو نجمة الصباح = 52
Dialah Fulan bin Fulah
هو فلان بن فلان = 52
Dialah Khalifah Al-Mahdi
هو خليفة المهدي = 52
Dialah yang memberi petunjuk kepada kebenaran
هو الذي يهدي إلى الحق = 52
Dialah Ibn Yassin dan yang menerbangkan 
هو ابن يس والذاريات = 52

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Khalifah Al-Qaim
من هو خليفة القائم = 53
Siapakah dia unta Sholeh
من هو ناقة صالح = 53
Dialah wakil penyelamat
هو مندوب المنقذ = 53 
Dialah hamba yang sholeh
هو العبد الصالح = 53
Dialah sembelihan yang agung
هو الذبح العظيم = 53
Dialah yang disokong dengan Jibrail
هو المؤيد بجبرائيل = 53

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia penghibur Auliak
من هو معز الأولياء = 54
Siapakah dia pembantu (wazir) A-Mahdi
من هو وزير المهدي = 54
Siapakah dia yang muncul di Timur
من هو طالع المشرق = 54
Siapakah dia yang diserupakan pada mereka 
من هو الذي شبه لهم = 54
Siapakah dia asalnya dibiarkan
من هو خاملاً أصله = 54
Siapakah dia yang digelar bapa saudaranya
من هو المكنى بعمه = 54 
Siapakah dia Mahdi Pertama
من هو أول المهديين = 54
Dialah yang terpelihara
هو المستحفظ = 54
Dialah nasab yang terputus
هو منقطع النسب = 54

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Mayat Yang Hidup
من هو الميت الحي = 55
Dialah bahagian dari Fatimah
 هو حرز فاطمة = 55
Dialah nasab yang terputus
هو مقطوع النسب = 55
Dialah wakil Imam Mahdi
هو وكيل الإمام المهدي = 55


Soalan
Jawapannya

Siapakah dia motor (penggerak) bapanya
من هو الموتور بأبيه = 57 
Dialah dari anak Al-Hussein
هو من ولد الحسين = 57

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia yang pertama beriman
من هو أول المؤمنين = 59
Dialah washi Imam Mahdi
هو وصي الإمام المهدي = 59
Dialah pembantu (wazir) Imam Mahdi = 59

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Ahmad Al-Hassan
من هو أحمد الحسن = 60
Siapakah dia anak Imam Mahdi
من هو ابن الإمام المهدي = 60
Siapakah dia Naib Imam Mahdi
من هو نائب الإمام المهدي = 60
Siapakah dia bintang pagi
من هو نجمة الصبح = 60
Siapakah dia bin Yassin dan yang menerbangkan 
من هو بن يس والذاريات = 60
Siapakah dia tali Allah yang kuat
من هو حبل الله المتين = 60
Dialah utusan Imam Mahdi
هو رسول الإمام المهدي = 60
Dialah jalan yang lurus
هو الصراط المستقيم = 60

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Khalifah Al-Mahdi
من هو خليفة المهدي = 61
Siapakah dia Ibn Yassin dan yang menerbangkan
من هو ابن يس والذاريات = 61
Siapakah dia bintang pagi
من هو نجمة الصباح = 61
Siapakah dia Fulan bin Fulan
من هو فلان بن فلان = 61
Siapakah dia jalan yang lurus
من هو صراط مستقيم = 61
Siapakah dia yang memimpin kepada kebenaran 
من هو الذي يهدي إلى الحق = 61
Dialah yang lama yang baru 
هو القديم الجديد = 61
Dialah yang dibunuh disalibkan
هو المقتول المصلوب = 61
Dialah Al-Hujjah bin Al-Hassan
هو الحجة بن الحسن = 61

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia wakil Imam Mahdi
من هو وكيل الإمام المهدي = 64
Siapakah dia yang terputus nasab 
من هو مقطوع النسب = 64
Siapakah dia bahagian dari Fatimah
من هو حرز فاطمة = 64
Dialah pelindung yang bersama dengannya
هو المولى الذي كان معه = 64
Dialah yang menjadi anak domba
هو الذي يكون له الحمل = 64
Dialah utusan (perwakilan) Imam Mahdi
هو مندوب الإمام المهدي = 64

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia ansar pertama Al-Mahdi
من هو أول أنصار المهدي = 66
Siapakah dia dari anak Al-Hussein
من هو من ولد الحسين = 66
Siapakah dia yang mengikut perintahNya 
من هو الذي يلي أمره = 66
Siapakah dia Jubah Al-Yamani
من هو الكساء اليماني = 66 
Siapakah dia Khalifah Imam Mahdi
هو خليفة الإمام المهدي = 66
Dialah pintu Allah yang dariNya dia datang
هو باب الله الذي منه يؤتى = 66

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Yang mengikuti perintahNya
من هو الذي يلي أمره = 67
Dialah Ahmad Al-Hassan Al-Yamani
هو احمد الحسن اليماني = 67
Siapakah dia Ahmad Al-Yamani yang dijanjikan = 84
Dialah awal semua makhluk yang melimpahkan kebaikan dan ketakwaan
هو صدر الخلائق ذو البر والتقوى = 84
Siapakah dia lelaki dari kami Ahl Al-Bait
من هو رجل منا أهل البيت = 58
Dialah Al-Yamani yang dijanjikan
هو اليماني الموعود  = 58
Dialah yang mengikuti perintahNya
هو الذي يلي أمره = 58
Siapakah dia washi Imam Al-Mahdi
من هو وصي الإمام المهدي = 68
Siapakah dia pembantu (wazir) Imam Al-Mahdi
من هو وزير الإمام المهدي = 68
Dialah pemberi peringatan dari pemberi peringatan pertama
هو نذير من النذر الأولى = 68

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia yang lama yang baru
من هو القديم الجديد = 70
Siapakah dia yang terbunuh disalibkan
من هو المقتول المصلوب = 70
Siapakah dia Al-Hujjah bin Al-Hassan
من هو الحجة بن الحسن = 70
Siapakah dia yang berubah bentuk lelangitnya 
من هو الذي يلوى له الحنك = 70
Dialah pelindung yang melindungi bai’ah
هو المولى الذي ولي البيعة = 70

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia yang terpelihara dari Aali Muhammad
من هو المستحفظ من آل محمد = 92
Siapakah dia pembantu Imam Mahdi yang kanan
من هو وزير الإمام المهدي الأيمن = 92
Siapakah dia yang memusnahkan perangkap kedustaan dan fitnah?
من هو قاطع حبائل الكذب والافتراء = 92
Dialah utusan (perwakilan) Ahmad Al-Hassan
هو المندوب احمد الحسن اليماني = 92

Dan kami memilih dari kitab: Al-Kahf Wal-Raqim Juzuk I, (kitab yang baik) oleh Shabah Al-Ziadi yang pengiraan mengikut penjumlahan besar:

Soalan
Jawapannya

Siapakah dia Wali Allah
من هو ولي الله = 213
Dialah Ahmad Al-Hassan
هو أحمد الحسن = 213

Demikian berakhirnya apa yang kami pilih dari pengiraan-pengiraan dalam kitab (Al-Kahf Wal-Raqim) oleh penulis Shabah Al-Ziadi. 

والحمد لله.
Ansar Imam Mahdi
(Semoga Allah menempatkan dia di bumi)
7 / Muharram / 1427. H


✡✡✡✡✡

---------------------
[1] – Dari Al-Harits bin Al-Mughirah, katanya: Aku berkata kepada Abi Abdillah (as): Dengan apa dikenal pemilik urusan ini? Beliau berkata: (dengan ketenangan, kewibawaan, ilmu dan wasiat) Bashair Al-Darajaat:. halaman 509, Al-Khishal:. halaman 200, Al-Imamah Wal-Tabshirah:. halaman 138.
Dari Abi Abdillah (as) juga dalam hadits yang panjang, beliau berkata: (...mengenal pemilik urusan ini dengan tiga sifat tidak ada yang lain: ia adalah orang yang pertama dengan yang sebelumnya dan dia adalah washinya, padanya ada senjata Rasulullah (S), dan Wasiat baginda ...) Al-Kafi:. J 1, halaman 428, Itsbat Al-Had’ah: J 1, halaman 88..
Dari Jabir Al-Ja’fi, dari Abi Ja’far (as) dalam riwayat yang panjang sehingga sampai pada kata: (...Apa yang telah aku bentuk kepada kamu bukan merupakan janji Nabi Allah (S) panji dan senjata baginda ...... dan kepada kamu serta keganjilan daripada keluarga Muhammad (as), sesungguhnya bagi keluarga Muhammad dan Ali itu panji dan selain mereka juga ada panji-panji, maka tinggal tetaplah di muka bumi dan jangan kamu mengikut seorang lelaki pun dari mereka sehinggalah kamu melihat seorang lelaki dari keturunan Al Hussain, bersamanya janji Nabi Allah, panjinya dan senjatanya. Maka sesungguhnya janji Nabi Allah berada di sisi Ali bin Al Hussain, kemudian berada di sisi Muhammad bin Ali, dan Allah berbuat apa yang dikehendakiNya. maka tetaplah mereka itu selamanya, Dan aku mengingatkan kamu, jika seorang lelaki keluar daripada mereka bersama tiga ratus dua belas orang lelaki, dan bersamanya ada panji-panji Rasulullah (S) ....) tafsir Al-‘Iyasyi: J 1, halaman 65, Bihar Al Anwar, jilid 52, halaman 222.
Dan dari Abi Jaarud, dari Abi Ja’far (as), katanya: Aku berkata kepadanya: Semoga aku menjadi tebusan tuan, Apabila berlalu dunia tuan, Ahl Al-Bait, Lalu diatas apa mereka akan mengetahui siapa yang datang selepasnya? Beliau berkata: (dengan petunjuk, jalan-jalan dan pengakuan Aali Muhammad tentang kelebihannya, dan tidaklah ditanyakan sesuatu yang dia berpaling daripadanya, melainkan akan dijawabnya) Bashair Al-Darajaat:.halaman 509, Al-Khishal:. halaman 200, Al-Imamah Wal-Tabshirah:. halaman 137 dengan jalan yang berbeza.
[2] Yunus 10:39
[3] - Syarah Al-Azhar: J 1 halaman 26, Al-Mabsuth Al-Sarkhasi: J 6, halaman 124, badai3 Al-Shanai3: J 3, halaman 55, Al-Hidayah Al-Kubra: halaman 92.....
[4] Al-Hadid 57:13 .
[5] Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lihat Al-Mutasyabihaat, dan Sebahagian dari Tafsir Surah Al-Fatehah.
[6] – Dari Imam Abu Mohammed Al-Askari (as) di dalam ayat: (وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِل - Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil), beliau (as) berkata, (ditujukan Allah Ta’ala kepada kaum [dari] orang Yahudi yang mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil kerana mereka mendakwa bahawa Muhammad (S) seorang nabi dan Ali adalah washi, tetapi mereka datang selepas lima ratus tahun masa kita) Madinah Al-Mu3ajiz oleh Al-Syed Hashim Al-Bahrani J 1 halaman 478.
[7] Hud 11:27
[8] Ghafir 40:26 .
[9] - ini dikenali sebagai sumpah Baraah (tidak bersalah). Telah diriwayatkan oleh Al-Syeikh Al-Kulaini dengan sanad dari Shafwan Al-Jamal, berkata: (Aku dibawa Aba Abdllah (as) menyerang kali kedua ke Kufah dan Abu Jaafar Al-Mansur ada bersama, dan apabila beliau mendekati Bandar Hasyimiyah, Abi Ja’far mengeluarkan lelaki dari barisan manusia, kemudian turun dan memanggil keldai kelabu dan dia memakai pakaian putih dan tali pinggang,putih, dan apabila dia masuk Abu Jafar berkata kepadanya,: Saya mencontohi para nabi. berkata Abu Abdillah (as) dan saya menjauhi dari anak-anak para nabi? dan dia berkata: Saya berminat untuk menghantar ke bandar dari mencederakan pohon kormanya dan menangkap keturunannya. Lalu beliau berkata: Tidakkah begitu, wahai Amirul Mukminin? Maka dia berkata: untuk mengangkat kepada Maula kamu Al-Ma’ali bin Khanis yang menyeru kamu dan mengumpul harta untuk kamu, beliau berkata: Demi Allah, tidak ada, beliau berkata: Saya tidak redha dengan kamu melainkan dengan perpisahan, pelepasan, bimbingan dan berjalan, dia berkata: Aba Al-Andad selain dari Allah menyuruhku untuk bersumpah bahawa ia tidak redha dengan Allah, maka ia bukanlah dari (hamba) Allah? Dia berkata: Adakah kamu faham? Beliau berkata: bahawa Aku lebih jauh dari faham dan aku anak Rasulullah (S), beliau berkata: Aku akan bersama kamu berjalan bersama kamu, beliau berkata: silakan. Maka datang seorang lelaki yang berjalan dengannya, Lalu Abu Abdullah berkata kepadanya:: Wahai saudara, beliau berkata: Ya, Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Pemurah lagi Penyayang, saya telah lakukan, Abu Abdullah (as) berkata kepadanya: celakalah kamu, Allah memuliakan kamu, maka malulah kamu dari kamu diazab, tetapi katakanlah: Aku bersih dari kesalahan dari daya dan upaya Allah kepada daya dan upaya ku, maka orang itu bersumpah dengannya, dan dia tidak menyelesaikannya sehingga dia mati, Abu Jafar berkata: Aku tidak percaya kepada anda selama-lamanya dan pahala yang terbaik untuknya ditolaknya) Al-Kafi J 9, halaman 445.
[10] Al-Nisa’ 4:54 
[11] Kitab Bermulanya Perang Amerika Terhadap Imam Al-Mahdi (as)) Bab IV.
[12] Al-Shaaffaat 37:171-173] 
[13] Al-Isra’ 17:15.
[14] Al-Dukhan 44:13-16 .
[15] Saba’ 34:11 .
[16] Shaad 38:67 .
[17] Dari Yahya bin Maisarah Al-Khatsa3ami, dari Abi Ja’far (as), beliau berkata: Saya mendengar dia berkata: ("حم عسق" bilangan kemuliaan Al- Qaim (as), dan huruf "Qaf" kawasan gunung di seluruh dunia dari zamrud hijau, Kehijauan langit dari gunung tersebut, dan ilmu mengenai keseluruhannya pada حمعسق) tafsiran ayat-ayat oleh Syarif Al-Din Al-Husseini: J 2, halaman 542, Tafsir Al-Burhan: J 25 MJ 7: halaman 64, di dalamnya: (... dan segala ilmu mengenai عسق).
[18] Al-Syura 42:13 
[19] Shad 38:1 .
[20] Dari Abi Abdillah (as) dalam satu hadits yang panjang: (... Adapun huruf "Shad" berpunca dari mata air bawah ‘Arasy, dan ia tempat di mana Rasulullah (S) berwudhu' ketika baginda mikraj ...) Ma3ni Al-Akhbar: halaman 22..
Dari Ishaq bin ‘Ammar, dari Al-Kadzim (as) - dalam satu hadits -: (Aku berkata: Semoga aku menjadi tebusan tuan, Tidakkah (huruf) Shad adalah untuk bersuci darinya? Jawabnya: mata air mengalir dari tiang-tiang ‘Arasy dikatakan ia mempunyai air kehidupan, dan ia adalah apa yang difirmankan oleh Allah SWT:
[﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾
- Shaad, demi Al Quran yang mempunyai peringatan,] Sesungguhnya Dia mengarahkan baginda untuk berwuduk dan membaca dan bersholat) 3ilal Al-Syarai3: J 2, halaman 335.
Dari Abi Abdillah (as) (... Kemudian Allah mewahyukan kepadaku: Wahai Muhammad rendahkan dari Shad - ص, kemudian sucikan masjid-masjid kamu dan kesuciannya sampai kepada Tuhanmu, Maka Rasulullah (S) merendahkan diri dari Shad - ص, ia adalah air yang memancut dari kaki kanan ‘Arasy...) Al-Kafi J 3, halaman 485.
[21] - diriwayatkan Al-Shaduq dari Imam Al-Shadiq (as) berkata: (Rukun Al-Yamani pintu kami yang darinya masuk ke syurga), dan berkata (as): (Padanya ada pintu dari pintu-pintu syurga, ia tidak ditutup sejak ia dibuka), dan (Padanya ada sungai dari syurga diterima amalan-amalan hamba di dalamnya) Man La Yahdhuruhu Al-Faqih: Jilid 2, halaman 208..
[22] Shad 38:1-4.