Ahad, 26 Jun 2022

 

Kiriman Eko Buwono

Siapakah iblis itu?

 

Imam Ali Al-Hadi (as) pada suatu pernah berjumpa dengan iblis. Beliau bertanya, “Siapakah dirimu?”

Iblis menjawab, “Saya adalah Qabil dan pembunuh anak Adam bernama Habil.

Saya pernah menaiki perahu bersama Nabi Nuh (as) (guna mencelakakan para penunggang perahu)

dan saya adalah pembunuh unta Nabi Saleh as.

Sayalah makhluk yang telah menyebabkan Nabi Ibrahim (as) dibakar api.

Sayalah yang telah menyusun rencana untuk membunuh Nabi Yahya (as).

Sayalah yang telah menyebabkan Nabi Zakaria (as) dibunuh dengan gergaji.

Sayalah yang telah mengirimkan laskar Fir’aun ke sungai Nil supaya tenggelam.

Sayalah yang telah memaksa para penyihir untuk berperang melawan Nabi Musa as dan sekaligus membimbing mereka.

Sayalah yang telah menciptakan anak lembu untuk Samiri.

Sayalah yang telah mengumpulkan orang di Hunain untuk membunuh Rasulullah (S).

Sayalah yang telah menebarkan kedengkian di hati para sahabat pada peristiwa Saqifah.

Sayalah yang telah membuat tunggangan Aisyah pada Perang Jamal.

Sayalah yang telah mengatur siasat Mu’awiyah pada Perang Shiffin.

Sayalah yang telah mendorong laskar Yazid di Karbala supaya berani membunuh Husain bin Ali as dan para sahabatnya.

Saya adalah pemimpin kaum munafikin.

Sayalah yang telah memusnahkan kaum pertama dan menyesatkan kaum terakhhir.

Saya telah diciptakan dari api, bukan dari tanah. Saya telah menerima murka Allah hingga akhir penciptaan.” (Thawaliʻ al-Anwar, hlm. 166)

Tiada ulasan: